Chứng chỉ

Trademark

Nhãn hiệu

ISO14000(2020)

ISO14000 2020

ISO13485(2019)

ISO13485 (2019)

BV factory inspection report

Báo cáo kiểm tra nhà máy BV

Examining Report

Kiểm tra Báo cáo

Certificate for exportation of medical products

Giấy chứng nhận xuất khẩu sản phẩm y tế

CE

CE

Business license

Giấy phép kinh doanh

Certificate of High-tech enterprise

Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao