Khóa đào tạo nội bộ giai đoạn đầu về Hệ thống quản lý chất lượng do Công ty thực hiện

Với nỗ lực nâng cao sự học hỏi và hiểu biết của nhân viên ở các vị trí liên quan về hệ thống quản lý chất lượng ISO13485, tăng cường hiệu quả công tác quản lý tổng thể của công ty và chuẩn hóa quy trình hoạt động của từng bộ phận, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9, Liang Leiguang, đại diện lãnh đạo / Giám đốc chất lượng, được công ty giao nhiệm vụ đào tạo nội bộ giai đoạn đầu về hệ thống chất lượng tại phòng họp trên tầng 3 của văn phòng.Các trưởng bộ phận và các nhân viên có liên quan đã tham dự khóa đào tạo này.

Việc đào tạo này được thực hiện từ các sổ tay chất lượng, các tài liệu thủ tục và các quan điểm khác.Hơn nữa, nó kết hợp lý thuyết với thực hành, sinh động, thú vị và độc đáo.Trong các liên kết giao tiếp và hỏi đáp trong quá trình đào tạo, các vấn đề thực tế của công ty chúng tôi đã được thảo luận, điều này mang lại lợi ích cho mọi người rất nhiều.Trong quá trình tập huấn, các học viên tập trung chú ý, ghi chép cẩn thận những điểm kiến ​​thức liên quan và tích cực tham gia thảo luận.Không khí buổi tập huấn diễn ra rất sôi nổi.

Ngày 3/9, người lao động tham gia khóa đào tạo đã có phần đánh giá về những kiến ​​thức cơ bản của đợt đào tạo đợt 1.Kết quả đánh giá là tất cả các nhân viên đều đạt yêu cầu và đạt được hiệu quả đào tạo như mong đợi.

Nhờ khóa đào tạo này, nhận thức của các trưởng bộ phận và nhân viên ở các vị trí liên quan về hệ thống đã được nâng cao, quy trình được chuẩn hóa và nhận thức về chất lượng cũng được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy tổng thể của Công ty.


Thời gian đăng: 09-07-2021